• Smulkių ir vidutinių įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos
• Konsultacijos mokesčių, personalo tvarkymo klausimais
• Metinės finansinės atskaitomybės (pagal poreikį ir tarpinės) sudarymas
• Ataskaitų įmonės vadovybei ruošimas pagal poreikį
• Ataskaitų valstybės institucijoms (VMI, Sodra, Registrų centras ir kt.) ruošimas ir teikimas
• Įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizė
• Veikla apdrausta civiliniu draudimu